Περιγραφή

Ο δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος διαθέτει πλούσιο φυσικό περιβάλλον, με περιοχή Natura, δαση, υγροβιότοπους και φυσικά, τις ακτές, που βρέχονται από τον Νότιο Ευβοϊκό.

Οι δασικές εκτάσεις του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος είναι:

  • οι λόφοι Έτος και Μπούρα (Σπάτα),
  • το ύψωμα της Αγ. Κυριακής (Σπάτα),
  • η θέση Ασύρματος (Αρτέμιδα),
  • η θέση Κίπι (Αρτέμιδα) και
  • ο λόφος Αγ. Ιωάννης (Αρτέμιδα).

Οι περιοχές απολύτου προστασίας του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος είναι:

  • το ύψωμα Έτος (Σπάτα) και
  • ο υγροβιότοπος Αλυκή (Αρτέμιδα).
Περιοχή

Φύση Σπάτων Αρτέμιδος

Κατηγορίες
  • No comments yet.
  • Add a review