Περιγραφή

Ένας από τους σπουδαιότερους υγροβιότοπους της Αττικής και ειδικά των Μεσογείων, είναι ο υγροβιότοπος της Αλυκής, στην Αρτέμιδα. Θεωρείται περιοχή απολύτου προστασίας και είναι γνωστός και ως «Έλος της Λούτσας» ή «Αλυκή της Λούτσας».

Βρίσκεται πίσω από την αμμώδη παραλία της Αρτέμιδος, στη νότια πλευρά της, ανάμεσα από τη λεωφόρο Αρτέμιδος, την οδό Αγίου Σπυρίδωνος και την παραλία.

Η Αλυκή στην Αρτέμιδα έχει έκταση 216 στρεμμάτων και είναι στην ουσία μία ρηχή λίμνη με γλυκά νερά, που συνδέεται με τη θάλασσα με ένα μικρό ποταμάκι το οποίο φουσκώνει ή αδειάζει ανάλογα με τις εποχές.

Αυτό που κάνει τον υγροβιότοπο σημαντικό όμως είναι ο ρόλος που διαδραματίζει στη βιοποικιλότητα της περιοχής, ιδίως για την ορνιθοπανίδα και το φυσικό περιβάλλον. Πυκνά καλάμια και πολλά αλμυρίκια φυτρώνουν γύρο από το νερό της λίμνης, ενώ επειδή συνδέεται και με τη θάλασσα, στα νερά του έλους εντοπίζονται διάφορα είδη ψαριών τα οποία βρίσκουν καταφύγιο για να αναπαραχθούν. Κατά συνέπεια, πολλά είδη πουλιών αναζητούν την τροφή τους εκεί: Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως περισσότερα από 100 είδη πουλιών έχουν εντοπιστεί στην Αλυκή της Αρτέμιδος. Μικρά θηλαστικά, ερπετά και αμφίβια, επίσης ζουν εκεί. Σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, στον υγροβιότοπο εντοπίζονται υδρόβια πουλιά όπως η βαλτόπαπια, η φαλαρίδα, η νερόκοτα, το νανοβουτηχτάρι και η καλαμοποταμίδα.

 

Περιοχή

Λίμνη (Αλυκή), Artemis 190 16

Περιοχή
Κατηγορίες
  • No comments yet.
  • Add a review