Περιγραφή

Στη Μόνιμη Έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών φιλοξενούνται ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή του αεροδρομίου.

Συνολικά, η έκθεση περιλαμβάνει 177 αρχαία αντικείμενα που προέρχονται αποκλειστικά από τις ανασκαφές που διενεργήθηκαν στο χώρο του Αεροδρομίου.

Στην αίθουσα της Έκθεσης, οι αρχαιολογικές θέσεις της περιοχής παρουσιάζονται σε χάρτη, ώστε ο επισκέπτης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για την περιοχή. Πλούσια συλλογή κειμένων και φωτογραφιών παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη της περιοχής από την Πρωτοελλαδική εποχή έως και τη Μεταβυζαντινή περίοδο.

Στα σημαντικότερα εκθέματα περιλαμβάνονται τα ευρήματα από τον οχυρό, προϊστορικό (Πρωτοελλαδικό: 3200-2000π.Χ.) οικισμό του λόφου Ζάγανι, ο οποίος ερευνήθηκε στα βόρεια άκρα του Αεροδρομίου. Τα λίθινα εργαλεία, η χονδροειδής κεραμική μαζί με το πρόπλασμα του οικισμού δίνουν στον επισκέπτη μια συνοπτική αλλά ακριβή εικόνα εκείνης της περιόδου. Στα εκθέματα περιλαμβάνονται δύο ταφές γεωμετρικής εποχής που προέρχονται από το νεκροταφείο στη βόρεια άκρη του αεροδρομίου, επί της λεωφόρου Σπάτων - Λούτσας ενώ εκτίθενται και αντικείμενα από το εργαστήρι κεραμικής (4ου -2ου αι. π.Χ.) που εντοπίστηκε το 1980 στην περιοχή Βαθύ Πηγάδι, στη μέση του αεροδρομίου.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης αντίγραφο της μαρμάρινης σφίγγας των Σπάτων, που εκτίθεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Περιοχή

Μόνιμη Έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

Περιοχή
Κατηγορίες
  • No comments yet.
  • Add a review