Περιγραφή

Ένα μέρος του τόπου που εντάσσεται στο Δίκτυο «Φύση 2000» (Natura 2000) ανήκει στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος.

Πρόκειται για μία περιοχή στα όρια του δήμου με τη γειτονική Βραυρώνα, που κυριαρχείται από τον σπουδαίας σημασίας αρχαιολογικό χώρο με τον ναό της Αρτέμιδος, που σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση και αποτελεί τοπόσημο για όλη την ευρύτερη περιοχή.

Στην περιοχή «Βραυρώνα», με κωδικό GR3000004, βρίσκουμε εκτεταμένες καλλιέργειες αμπελιών, ένα δάσος κωνοφόρων σε καλή κατάσταση (ιδίως πεύκων) και χλωρίδα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, μακκί και φρύγανα έναν υγρότοπο και σημαντικούς οικότοπους. Καθώς πρόκειται για περιοχή Natura, ισχύει καθεστώς προστασίας τόσο για τον υγρότοπο που λειτουργεί ως καταφύγιο για πολλά είδη πτηνών, όσο και για τις καλλιέργειες των αμπελιών – χαρακτηριστικό της περιοχής από τον 5ο π.Χ. αιώνα, όταν και γνώρισε σπουδαία ανάπτυξη κατά την αρχαιότητα.

Περιοχή

Βραυρώνα

Περιοχή
Κατηγορίες
  • No comments yet.
  • Add a review